Glavni / Prehrana

Benzil benzoat u posljedicama trudnoće

Lijekove treba koristiti s oprezom kod žena u fertilnoj dobi. Lokalni agensi imaju manje sistemske učinke.
Stoga se smatraju sigurnijima od oralnih ili parenteralnih lijekova i manje embrio- i fetotoksičnim. Međutim, na njihovu se sigurnost mora gledati s oprezom, jer su podaci o njima ograničeni (u trudnica). Ovaj članak predstavlja studije na ljudima i životinjama kako bi se utvrdile optimalne preporuke za uporabu anti-uši i šuga tijekom trudnoće..

UVOD

Ono što je već poznato?
Lokalni agensi obično se smatraju sigurnijima od oralnih ili parenteralnih lijekova tijekom trudnoće. Međutim, lokalni lijekovi mogu biti embrij i fetotoksični. Stare kategorije FDA za fetalni rizik (A, B, C, D, X) ne odražavaju točno rizik od upotrebe droga tijekom trudnoće.
Šuga je jako svrbežna dermatoza koju uzrokuje grinja Sarcoptes scabiei var. hominis. [1] Vrlo zarazan s patognomonskim simptomom "svrbeža", noćnim svrbežom i eritematoznim papulama. [2] Postoje mnogi lijekovi za liječenje poput Permetrina, Ivermektina, Lidana, Benzil benzoata, Malation, Crotamiton i pripravci sumpora.
Pedikulozu vlasišta, poznatu i kao uši, uzrokuje Pediculus humanus capitis. [3] Svrbež vlasišta glavni je simptom, iako možda neće biti pritužbi. [4] Liječenje započinje ako postoje žive uši ili održive gnjide. Tri su uvjeta za liječenje: mokro ogrebotine, topikalna i parenteralna sredstva protiv pedikuloze. [5]
Unatoč mnogim dostupnim lijekovima, oni se moraju oprezno koristiti kod trudnica, jer su neki lijekovi toksični i mogu nanijeti značajnu štetu fetusu. Ovaj članak objedinjuje studije na ljudima i životinjama i daje preporuke za sigurnu uporabu lokalne terapije šuga i ušiju u trudnica. Tablica 1. prikazuje kategorije rizika za učinke hrane i lijekova na trudnoću. Tablica 2. daje sažetak preporuka za upotrebu lokalnih lijekova protiv šuga i ušiju tijekom trudnoće..

Tablica 1. Rizične kategorije izloženosti hrani i drogama
za trudnoću.

Kontrolne studije nisu otkrile nikakav rizik: studije koje su udovoljile svim zahtjevima nisu pokazale
trudnice imaju povećan rizik od razvoja fetalnih abnormalnosti

Ne postoji dokazani rizik za ljudsko tijelo: na ljudima nisu provedena ispitivanja koja udovoljavaju svim zahtjevima; nije utvrđen rizik za životinje.

Ne može se isključiti rizik: studije na ljudima su nedovoljne, a na životinjama ili nepostojeće, ili rizik za fetus.

Postoje dokazi o štetnim učincima na fetus: postoje dokazi o riziku za fetus, ali koristi od upotrebe kod trudnice mogu prevladati nad rizikom.

Kontraindicirano u trudnoći: postoje dokazi o riziku za fetus iz istraživanja ili promatranja na ljudima i životinjama.

Lijek nije proučavan

Tablica 2. Preporuke za lokalnu anti-šugu i
lijekovi protiv uši.

Odobreno za upotrebu, nije dostupno u SAD-u

Dopušteno za upotrebu

Koristite lijekove s niskom do umjerenom potencijom, koristite minimalno aktivne kortikosteroide

Dopušteno koristiti kao rezerva nakon Permetrina

Dopušteno koristiti kao rezerva nakon Permetrina

Sigurno za upotrebu

Sigurno za upotrebu

Pripravci sumpora
(istaloženi sumpor)

Sigurno u malim dozama

Sigurno u malim dozama

U prosincu 2014. FDA je objavila pravilo o označavanju lijekova za trudnice i dojilje kojim su uklonjene kategorije. Umjesto kategorija, u uputama za lijekove potrebno je pružiti informacije o riziku od upotrebe lijeka za trudnice i fetus. Staro označavanje kritizirano je kao pretjerano pojednostavljeno i ne odražava u potpunosti rizike od upotrebe lijekova tijekom trudnoće i dojenja. Novi zahtjevi stupili su na snagu 30. lipnja 2015. Svi novi propisi o lijekovima koristit će novi format označavanja, dok će lijekovi odobreni nakon 30. lipnja 2001. postupno prijeći na njega. Budući da lijekovi o kojima se raspravlja u ovom članku nisu svi prešli na nove regulatorne zahtjeve, predstavljamo FDA kategorije rizika za trudnice, zajedno s opisom dostupnih istraživanja i preporukama za njihovu upotrebu [Tablica 1]

LOKALNI ANTIKURENTNI I ANTIPEDIKULOZNI LIJEKOVI

Benzilbenzoat (kategorija C, nije dostupno u SAD-u)

Benzil benzoat je zabranjen u Sjedinjenim Državama jer je njegov metabolit, benzil alkohol, povezan s kobnom neonatalnom intoksikacijom (Gasping sindrom, encefalopatija, metabolička acidoza, nerazvijenost koštane srži i višestruko zatajenje organa). [6]
Međutim, slučajevi opijenosti dogodili su se samo kada se benzilni alkohol koristio za ispiranje središnjih venskih katetera. Proizvodi koji sadrže benzil alkohol i dalje se komercijalno mogu naći u Sjedinjenim Državama..
Nakon lokalne primjene benzil benzoata na životinjama ili ljudima, nisu pronađeni podaci o njegovoj toksičnosti, osim lokalne iritacije kože. [7]
Na Tajlandu je provedeno istraživanje u kojem su sudjelovale 444 trudnice, u drugom i trećem tromjesečju lokalno su primijenile 25% benzil benzoata. U djece nisu pronađene urođene mane. [8]
Lokalna primjena benzil benzoata vjerojatno je sigurna [9, 10].

Camphora (kategorija C)

Kad se primjenjuje lokalno, Camphor djeluje rashlađujuće i analgetski, stoga je učinkovit kod svrbeža kože. U ispitivanjima na životinjama nema dokaza o embriotoksičnim ili teratogenim učincima, čak i pri visokim dozama. [11,12] Ali kad se uzima oralno, Kamfor može prijeći placentnu barijeru i potencijalno može dovesti do fetalne smrti ili zatajenja dišnog sustava kod novorođenčadi. [13]
U sklopu kolaborativnog perinatalnog projekta, 168 žena je lokalno koristilo kamfor tijekom cijele trudnoće. Kao rezultat toga, nije bilo znakova urođenih fetalnih malformacija. [14] Uz to, nisu pronađene urođene mane kod 763 žene koje su Camformu s prekidima koristile tijekom trudnoće. [14] Do danas nema izvještaja o nepovoljnim ishodima fetusa kao posljedici upotrebe droga tijekom trudnoće. [15] Stoga je lokalna uporaba kamfora dopuštena. [9,10,16,17]

Kortikosteroidi (kategorija C)

U 2015. godini Cochraneova analiza procijenila je pet skupina i devet studija kontrole slučaja, koje su zaključile da su, bez obzira na klasu aktivnosti, lokalni kortikosteroidi sigurni tijekom trudnoće..
Ne dovode do povećanog rizika od malformacija fetusa, kongenitalnih anomalija, nepovoljnih perinatalnih ishoda: preranog rođenja, mrtvorođenosti, niskog Apgar-ovog rezultata ili fetalne smrti. [18]
Međutim, utvrđena je povezanost između primjene vrlo aktivnih lokalnih kortikosteroida i male porođajne težine, posebno ako je kumulativna doza tijekom trudnoće vrlo visoka. [18] Važno je napomenuti da učinak lokalnog davanja kortikosteroida na fetus varira ovisno o anatomskom mjestu primjene. Niska penetracija: stopala (0,14%), gležanj (0,42%), dlanovi (0,83%), podlaktica (1%) leđa (1,7%). Visoka ocjena: vlasište (3,5%), lice, vrat, pazuh (3,6%), čelo (6%), kapci (42%) i prepone (42%) [19]
Prema tome, lokalni kortikosteroidi s niskom do umjerenom snagom sigurni su tijekom trudnoće. A moćne treba koristiti kratkotrajno zbog mogućeg rizika od usporenja fetalnog rasta.

Crotamitonum (kategorija C)

Vjeruje se da 1% topikalne doze ima sistemski učinak. [22]
Nema studija na ljudima ili životinjama. Nema izvještaja o štetnim rezultatima u trudnica koje koriste Crotamiton. [23] Zbog nedostatka podataka o svojoj sigurnosti, Crotamiton se ne smije koristiti kao lijek prve linije. Međutim, lijek se smatra sigurnim za uporabu tijekom trudnoće. [10,24,25,26]

Ivermektin (Ivermektin) (kategorija C)

U studijama na životinjama u dozama koje su uzrokovale toksikozu trudnica utvrđene su malformacije fetusa: rascjep nepca, ekencefalija, prsti u obliku bataka. [27] Trogodišnje liberijsko istraživanje pokazalo je da je ivermektin vrlo čest u trudnica. Dvjesto žena i troje djece rođene ženama koje su koristile Ivermektin nisu potvrdile rizik od urođenih mana (u usporedbi s kontrolnom skupinom). [28] 1993. godine u Kamerunu je identificirano 110 trudnica koje su koristile Ivermektin bez opreza. Nakon studije, nije zabilježen porast učestalosti pobačaja, mrtvorođenih ili urođenih malformacija fetusa. U drugoj studiji, 97 trudnica koje su primale ivermektin u usporedbi sa ženama koje nisu uzimale lijek nisu pokazale značajnu razliku u ishodima fetusa. [29]

Lindani (kategorija C)

Lindane je zabranjen u mnogim zemljama, ali dostupan je u Sjedinjenim Državama. Studije lijeka u dvostrukoj koncentraciji na štakorima pokazale su: oslabljenu motoričku aktivnost, povećanu smrtnost, smanjenu težinu potomaka. [32,33]
Trostruko povećanje koncentracije rezultiralo je mrtvorođenim potomstvom. [32,33] Međutim, u ovim studijama nisu utvrđene razvojne mane. [32,33,34,35] U Michiganu je provedeno istraživanje na 1417 novorođenčadi, majki koje su primile lokalni Lindane u prvom tromjesečju trudnoće. Nije došlo do povećanja broja defekata poput kardiovaskularnih anomalija, rascjepa gornje usne i nepca, "bifida leđa", polidaktilije. No, identificirano je sedam slučajeva hipospadije (od kojih su se tri očekivala). [17] Identificirano je nekoliko slučajeva mrtvorođene djece, oštećenja živčane cijevi i mentalna zaostalost. [36] Zbog potencijalne toksičnosti, Lindane treba izbjegavati tijekom trudnoće. [10,26,37]

Malation (Malathionum) Karbofos (kategorija B)

Studije na životinjama nisu pokazale nikakve dokaze o teratogenosti ili grubim abnormalnostima fetusa [38]. Skupina od 22.465 djece rođene od majki izloženih aerosolima Malation u prvom tromjesečju trudnoće nije pokazala povećani rizik od urođenih malformacija. [39]
Studija slučaja i kontrole na 7450 žena izloženih Malofosu u razdoblju od 1981. do 1982. godine u San Franciscu nije utvrdila povećani rizik od urođenih malformacija. [40] Uz to, u studijama majki koje su pronašle Malation u mokraći, nisu pronađene razlike u porođajnoj težini, opsegu glave ili razvoju živaca u usporedbi s kontrolnom skupinom. [41,42]
Iako je Malathion vjerojatno siguran za uporabu tijekom trudnoće, trebao bi se koristiti nakon što druge sigurnije alternative ne uspiju (poput obrade uši ili permetrina). [10,43,44,45,46] Kada se koristi Malathion, preporuča se uporaba vodenih otopina (umjesto alkohola) i ne prelazi preporučenu dozu.

Mentol (kategorija N)

Mentol je široko dostupan. Losioni koji sadrže mentol koriste se kao lokalni ublažavatelji boli. Čak i kada je doza premašena 106 puta, u potomstva nisu primijećeni teratogeni učinci. [15] Iako ne postoje studije na ljudima, ne postoje dokazi o štetnim učincima u trudnoći. [25] Lokalna primjena mentol losiona je sigurna. [10,16,47]

Permetrin (permetrin) (kategorija B)

Vjeruje se da 2% topikalne doze ima sistemski učinak. [7]
Studije na životinjama nisu pokazale štetu fetusu. [48] ​​U prospektivnoj studiji na 113 trudnica koje su koristile šampon Permethrin (31 u prvom tromjesečju), nisu pronađeni znakovi embriotoksičnosti. [49] U drugoj studiji, 196 trudnica koristilo je 4% permetrina i nije našlo štetu fetusu. [8]
Permetrin se smatra lijekom prve linije za lokalno liječenje parazitskih infekcija. Permetrin je siguran za uporabu tijekom trudnoće. [26,30,37,50]

Pripravci sumpora (istaloženi sumpor) (kategorija C)

Iako pripravci sumpora nisu lijekovi prve linije, koriste se za liječenje početne i ponovljene šuge. [51] Vjeruje se da 1% topikalne doze ima sistemski učinak. [52] Malo je podataka o njegovoj sigurnoj uporabi tijekom trudnoće. Zbog niske propusnosti u organizam kao cjelinu, odsutnosti izvještaja o nepovoljnim rezultatima, vjeruje se da pripravci sumpora nisu opasni za fetus. Nakon primjene lijekova prve linije poput Permetrina, ograničeni lokalni sumporni pripravci smatraju se sigurnima. [10,53,54]

Spinosad (kategorija B)

Studije na životinjama prilikom primjene lijeka Spinosad "per os" nisu otkrile teratogene učinke. Kada se primjenjuje lokalno, nakon 10 minuta, nemoguće je otkriti Spinosad u krvi. [55] Dugotrajna ispitivanja karcinogeneze na životinjama bila su negativna. [55]
Testovi genotoksičnosti nisu pokazali dokaze o mutagenom ili klastogenom potencijalu. [55] Spinozad se slabo apsorbira kroz kožu i brzo se metabolizira i izlučuje iz tijela. [56] Unatoč činjenici da suspenzija sadrži neodređenu količinu benzilnog alkohola, ostaje nejasno koliko je lijeka potrebno za indukciju embriotoksičnosti i fetotoksičnosti. [55]
Nedostaju ljudska ispitivanja, ali s obzirom na to da je lijek niskog sustavnog djelovanja i da nema dokaza o toksičnosti na životinjama, lijek je siguran u malim dozama [Tablica 2]. [17,56]

IZLAZ

Iako postoji mnogo lokalnih lijekova koji se koriste za liječenje šuga i ušiju tijekom trudnoće, do danas postoji više dokaza da je permetrin siguran za upotrebu u trudnoći..

Važne razlike između šuge tijekom trudnoće

Šuga tijekom trudnoće nije vrlo česta. Ipak, žena koja očekuje dijete ne može bez socijalnih kontakata. Ona mora posjetiti bolnice, ljekarne, trgovačke centre, putovati autobusima i minibusima. Gdje god je moguć kontakt s drugim ljudima, postoji rizik od zaraze.

Zbog toga je korisno za buduće majke znati kako liječiti ovu infekciju, kako se odvija i je li opasna za plod..

 • 1 Što je šuga?
 • 2 Simptomi i uzroci bolesti
 • 3 Dijagnoza i liječenje infekcije tijekom trudnoće
  • 3.1 Odobreni i zabranjeni lijekovi
  • 3.2 Kako se šuga trudnica liječi u Rusiji?
 • 4 Posljedice i moguće komplikacije
 • 5 Preventivne mjere

Što je šuga?

Šuga je bolest kože uzrokovana mikroskopskim kožnim grinjem koji se nastanio u debljini epiderme. Drugi naziv parazita je svrbež.

Ženke krpelja ugrizu kožu, rastvarajući je pljuvačkom, zasićenom enzimima, i čine epiderme duge nekoliko milimetara u kojima potom žive i polažu jajašca.

Simptomi i uzroci bolesti

Bolest se prenosi kontaktom kada zdrava osoba dođe u kontakt sa zaraženom osobom. Glavni način širenja infekcije je spolni.

Ljudi se najlakše zaraze jedni od drugih tijekom bliskog tjelesnog kontakta u krevetu, jer je noću krpelj posebno aktivan i može se premještati s jednog domaćina na drugog.

Neizravni kontakti također su opasni. Sa slabim imunitetom šugu možete dobiti jednostavnim dodirivanjem pacijentovih stvari ili hvatanjem kvake na javnom mjestu..

Znakovi šuge u trudnica:

 • svrbež na raznim dijelovima tijela, koji se pogoršava popodne;
 • tuneli šuga ispod gornjeg sloja kože, što se golim okom može vidjeti ako nema ogrebotina;
 • žuljevi i drugi osipi na trupu i udovima.

Samo liječnik može postaviti pouzdanu dijagnozu. Da bi to učinio, stručnjak mora sastrugati ljuske epiderme i pregledati ih pod mikroskopom ili povećati uređajem pregledati kožu na tijelu pacijenta..

Vrijeme igra izuzetno važnu ulogu u liječenju šuge. Važno je izliječiti bolest i njezine posljedice u obliku ogrebotina, apscesa, akni prije prijema u bolnicu. Stoga, nakon što je osjetila svrbež na tijelu, žena se treba odmah obratiti dermatologu..

Svrbež možda ne uzrokuje šuga, već jedna od specifičnih bolesti trudnica..

DROG
BolestSimptomi
Pemfigoid trudnaAutoimuna patologija. Na tijelu se pojavljuju papule ili plakovi, nakon čega slijedi stvaranje buloznih elemenata (vezikule, mjehurići). Lice, dlanovi i tabani obično su čisti.
Svrbežne urtikarne papuleUzroci bolesti su nepoznati. Papule i svrbež šire se na trup i udove, a lice ostaje čisto.
Prurigo trudnaUpalna bolest iz skupine alergijskih dermatoza, popraćena papulama, nodularnim osipom i jakim svrbežom
Kolestaza trudnoćeStanje ovisno o estrogenu koje dovodi do jakog svrbeža na dlanovima, tabanima i trupu. Prati ga žutica. Akne, papule i druga oštećenja se ne javljaju.

Kod šuga svrbež može biti lokalni ili se proširiti po tijelu, može biti oštar, pekuće prirode - tako se očituje reakcija na krpelja. Nelagoda se obično pojavljuje 4-6 tjedana nakon infekcije.

Dijagnoza i liječenje infekcije tijekom trudnoće

Trudnoću karakterizira tijek šuga s pojavom vezikula, mjehurića, pustula smještenih iznad prolaza parazita. Mikroskopskim pregledom u iscjetku dobivenom od upalnih elemenata možete pronaći odrasle grinje.

Šuga zahtijeva obveznu laboratorijsku potvrdu dijagnoze. Osnovne dijagnostičke metode:

 • struganje osipa;
 • dermatoskopija - ispitivanje kože povećalom.

U trudnica, u pozadini hormonalnih promjena, uobičajene dermatoze mogu steći specifične značajke, prelazeći u atopijski dermatitis. To otežava dijagnozu.

Dopušteni i zabranjeni lijekovi

Sastavi koji sadrže benzil benzoat ili sumpor kontraindicirani su za trudnice. Lijekovi s ovim komponentama koriste se u iznimnim slučajevima - ako su koristi od liječenja očito veće od potencijalne štete. Moguće je liječiti šugu fizioterapijskim metodama, na primjer, uskovalnom fototerapijom.

Prema Saveznim kliničkim smjernicama za liječenje šuga, infekcija u trudnica može se liječiti:

 • aerosolizirani proizvodi s aktivnim sastojcima esdepalletrin i piperonil butoksid;
 • otopina permetrina pripremljena od 5% koncentrata u etanolu.

0,4% raspršena smjesa se neovisno priprema od koncentrata permetrina:

 1. pomiješajte 4 ml 5% permetrina i 50 ml vode;
 2. utrljavalo se u svrbežne dijelove tijela navečer tijekom 3 uzastopna dana ili prvog i četvrtog dana terapije.

Za liječenje šuga proizvodi se lijek na bazi permetrina Medifox. Može se koristiti tijekom trudnoće. Medifox ne uništava jajašca parazita, ali se dobro nosi s odraslima.

U SAD-u se najsigurnijim i najučinkovitijim liječenjem trudnica i novorođenčadi smatra 5% permetrinska krema. Sastav se nanosi preko noći i drži se 8-12 sati, a zatim ispere. Liječenje se ponavlja nakon 7 dana. Bebe su u potpunosti namazane kremom od permetrina, uključujući i glavu.

U Ruskoj Federaciji proučavana je sigurnost 4% kreme s permetrinom. U istraživanju je sudjelovalo gotovo 200 trudnica u svim tromjesečjima trudnoće.

Dokazano je da 4% permetrinska mast za šugu s dva trljanja nema teratogeni učinak. Sastav ima minimalni toksični učinak, izuzetno rijetko izaziva alergije.

Kako se u Rusiji liječi šuga trudnica??

Lijekovi odobreni u Ruskoj Federaciji

ImePrimjena u trudnica
SpregalDopušteno
MedifoxDopušteno
Benzil benzoatZabranjeno
Spojevi sumporaNema naznaka

Jedan od ciljeva liječenja je olakšati pacijentovo pečenje kože. U normalnim slučajevima to se postiže uzimanjem sedativa i antihistaminika..

Tijekom trudnoće zabranjena je lokalna primjena konvencionalnih steroida i imunosupresiva (takrolimus, pimekrolimus).

Dugogodišnje kliničko iskustvo i studije dokazale su sigurnost sljedećih antihistaminika tijekom trudnoće:

 • Kloropiramin;
 • Dimeginden;
 • Difenhidramin.

Navedeni lijekovi nemaju teratogeni učinak, odnosno ne dovode do poremećaja razvoja fetusa..

U prvom tromjesečju zabranjeni su antihistaminici druge i treće generacije. Ako u prva tri mjeseca trudnoće postoji potreba za ublažavanjem svrbeža antihistaminicima, propisani su lijekovi prve generacije:

 • Bromfeniramin;
 • Klorfeniramin;
 • Difenhidramin;
 • Dimenhidrinat;
 • Doksilamin;
 • Hidroksizin;
 • Feniramin.

Posljedice i moguće komplikacije

Ako je tijekom trudnoće žena patila od šuga, ali je uspješno izliječena, tada nema opasnosti za fetus. U takvim slučajevima infekcija ima samo neizravnu štetu, koja se sastoji u neugodnosti za buduću majku, njezinoj slabosti, pojavi hipertermije (ponekad), nemogućnosti potpunog spavanja i odmora.

Zanemarena bolest dovodi do razvoja pustuloznog osipa. Bakterijska infekcija koja prati šugu može naštetiti vašoj bebi. Svrbež i proizvodi njihovog metabolizma mogu izazvati jaku alergijsku reakciju i time izazvati prerano rođenje.

Dijete može zaraziti šugu od bolesne majke tijekom poroda, što je puno ozbiljnih komplikacija. Šuga u novorođenčadi slična je dječjoj urtikariji - u oba slučaja na djetetovoj koži pojavljuju se mjehurići ispunjeni krvavim eksudatom.

Ako liječnik pogriješi u dijagnozi, šuga će se pretvoriti u strašnu bolest, kompliciranu stafilokoknom gnojnom infekcijom. Ovo stanje zahtijeva složeno liječenje i dugotrajni oporavak..

To je glavni razlog zašto je vrlo važno da trudnica na vrijeme izliječi od šuge ili slijedi preventivne mjere ako je netko iz njezine okoline bolestan..

Mjere prevencije

U trudnice je imunološki sustav uvijek oslabljen - to je neophodno za uspješno nošenje fetusa. Da biste spriječili šugu i druge bolesti, vrlo je važno održavati imunitet na dovoljno visokoj razini..

U tu svrhu trudnici su dostupne razne metode: naspavajte se, uzmite vitamine i uključite se u opće jačanje tijela - otvrdnjavanje, tjelesni odgoj.

Dvije specifične skupine ljudi koje na poseban način doživljavaju šugu su djeca i trudnice. Video detaljno opisuje razlike:

Neizostavni uvjet za prevenciju bilo kakvih infekcija tijekom trudnoće je izolacija od kontakta s bolesnim ljudima. Potrebno je kloniti se onih koji su komunicirali s pacijentom, ali su ostali zdravi - može se pokazati da je ta osoba širenje infekcije.

Važna je osobna higijena. Žena treba češće prati ruke, pogotovo ako je bila na ulici, putovala u javnom prijevozu, išla u trgovinu ili bolnicu. Preporuča se uporaba vlažnih maramica za dezinfekciju ili posebnog spreja za ruke.

Infekcije tijekom razdoblja rađanja djeteta dvostruko su opasne. Utječu na zdravlje buduće majke i razvoj fetusa. Ali ne biste trebali paničariti, glavna stvar je započeti liječenje na vrijeme. Neliječena šuga, koja se nije imala vremena zakomplicirati stafilokoknom infekcijom, nije opasna za bebino zdravlje. Higijena i dobra otpornost tijela dva su uvjeta za zaštitu trudnice od bilo kakvih zaraznih bolesti.

Benzil benzoat

Članci medicinskih stručnjaka

 • ATX kod
 • Aktivni sastojci
 • Indikacije za uporabu
 • Obrazac za puštanje
 • Farmakodinamika
 • Primjena tijekom trudnoće
 • Kontraindikacije
 • Nuspojave
 • Način primjene i doziranje
 • Predozirati
 • Interakcija s drugim lijekovima
 • Uvjeti skladištenja
 • posebne upute
 • Rok trajanja
 • Farmakološka skupina
 • farmakološki učinak
 • ICD-10 kod
 • Proizvođač

Benzil benzoat je antiparazitno sredstvo koje se koristi lokalno.

ATX kod

Aktivni sastojci

Indikacije za uporabu Benzil benzoat

Indikacije za imenovanje ovog lijeka su uši i šuga..

Obrazac za puštanje

Dostupno u obliku kreme, u tubi od 40 ili 80 g. Jedno pakiranje sadrži 1 tubu.

Ostala imena su masti Benzil benzoat grindeks, kao i benzil benzoat darnica.

Farmakodinamika

Aktivni sastojak ima toksični učinak na šugavu grinju, a s njom i na sve vrste uši (one umiru nakon 2-5 sati, a grinje - nakon 7-32 minute). Lijek prodire kroz hitinsku membranu i počinje se akumulirati unutar tijela krpelja, stječući toksičnu koncentraciju. Pod njegovim utjecajem odrasli krpelji, kao i njihove ličinke, umiru. Ali lijek ne djeluje na jajašca parazita..

Primjena benzil benzoata tijekom trudnoće

Lijek ne smiju koristiti trudnice. U slučaju liječenja tijekom razdoblja laktacije, potrebno je prestati dojiti.

Kontraindikacije

Među kontraindikacijama lijeka:

 • visoka osjetljivost na benzil benzoat, te uz ostale elemente lijekova;
 • prisutnost lezija na koži (među njima postoje i pustularne lezije kože);
 • djeca mlađa od 3 godine.

Nuspojave benzil benzoata

Nakon utrljavanja kreme u površinu kože može se pojaviti osjećaj pečenja koji nestaje u procesu daljnje uporabe proizvoda. Povremeno se kod ljudi s osjetljivom kožom mogu javiti lokalne reakcije - svrbež, peckanje, suhoća ili crvenilo na području koje je tretirano lijekom, a uz to i razvoj alergija.

Ako gore opisane nuspojave ne prođu same od sebe, trebali biste otkazati upotrebu kreme.

Prema zapažanjima, osjetljivost epidermisa najviše je pojačana u području genitalija, kao i na mjestima gdje je koža oštećena.

Rijetko se razvija kontaktni dermatitis. Budući da krema sadrži propilen glikol, može se razviti iritacija kože.

Način primjene i doziranje

Potrebno je lokalno koristiti 25% kremu benzil benzoata. Tijekom jednog tretmana potrebno je primijeniti 10-15 g lijeka. Djeca smiju nanositi proizvod na bilo koje područje kože, ali odrasli ne mogu koristiti kremu na licu i glavi ispod kose.

U procesu uklanjanja šuga, prije upotrebe lijeka, trebali biste se istuširati (vrući) pomoću sapuna koji se rješava ljuskavih kora. Ovaj sapun mora se potpuno oprati, zatim obrisati suhom i zatim izvršiti postupak obrade (preporuča se izvođenje navečer, prije spavanja). Tijekom liječenja šuge, tijelo treba tretirati u slijedu: ruke redom, zatim trup (osim lica, kao i kože ispod kose), a zatim noge i tabani prstima. Na područjima s osjetljivom epidermisom (genitalna i preponska područja, kao i mliječne žlijezde), a osim toga, u slučaju dermatitisa, ekcema ili piodermije, ne preporučuje se trljanje lijeka. Nakon završetka postupka ne smijete prati ruke 3 sata. Ponekad nakon što se lijek osuši (obično nakon 1 sata), nanosi se još jedan sloj lijeka. Na kraju postupka pacijent treba odjenuti čistu odjeću, kao i promijeniti posteljinu na krevetu. Nakon 24-48 sati trebate se istuširati i ponovo presvući krevet i odjeću. Provoditi obradu 2 tjedna (4 puta, s razmakom od 3-4 dana). Tijekom tečaja liječenja koristi se oko 60-90 g lijeka.

Da bi se uklonila šuga, djeca mlađa od 5 godina trebaju razrijediti kremu s prokuhanom vodom tople temperature (30-35 ° C) u omjerima 1 do 1 neposredno prije početka liječenja, a zatim miješati dok se ne dobije emulzija jednolike konzistencije. Postupak se obično izvodi bez prethodnog kupanja tople kupke, dva puta dnevno s razmakom od 12 sati.

Da biste uklonili koru od kora, prije postupka potrebno je ukloniti kore s kože, koristeći za to keratolitičke lijekove. Trajanje tretmana izračunava se u skladu s dinamikom čišćenja površine kože, nestankom svrbeža, kao i završetkom reljefa fokusa upale.

Da biste se riješili pedikuloze, lijek se nježno utrlja u kožu ispod vlasišta, nakon čega je glava vezana šalom. Nakon pola sata isperite kremu pod mlazom vode, a zatim isperite kosu toplom otopinom octa (5%). Na kraju ovih postupaka kosu treba isprati šamponom ili sapunom i početi češljati gnjide (koristite fini češalj).

U procesu liječenja stidnog oblika pedikuloze, trebate utrljati lijek u trbuh, stidne dijelove, unutarnju površinu bedrene kosti, kao i u nabore prepona. Učinkovitost postupka provjerava se nakon jednog dana. Ako je potrebno, vrijedi ponoviti obradu.

Predozirati

Kao rezultat predoziranja može doći do povećanja nuspojava (na primjer, znakovi kontaktnog dermatitisa).

Zbog slučajne primjene kreme iznutra ili kada se nanosi previše, osim gore navedenih simptoma, može doći i do naglog gubitka svijesti, zastoja u mokraćnom procesu, a osim toga, stimulacije središnjeg živčanog sustava (pojava napadaja kod djece).

Terapija uključuje uklanjanje simptoma poremećaja. Osim toga, površina kože mora se očistiti od pripravka. Ako je krema progutana, treba izvršiti ispiranje želuca i dati aktivni ugljen pacijentu. Ako je potrebno, propisani su i antikonvulzivi.

Ako se pojavi lokalna alergijska reakcija na kremu, potrebno ju je isprati s kože vodom i sapunom..

BENZILBENZOAT

Klinička i farmakološka skupina

Djelatna tvar

Oblik izdanja, sastav i pakiranje

Intment Mast za vanjsku upotrebu 10%1 g
benzil benzoat100 mg

25 g - aluminijske cijevi (1) - kartonske ambalaže.
30 g - aluminijske cijevi (1) - kartonske ambalaže.

◊ Mast za vanjsku upotrebu 20%1 g
benzil benzoat200 mg

25 g - aluminijske cijevi (1) - kartonske ambalaže.
30 g - aluminijske cijevi (1) - kartonske ambalaže.

farmakološki učinak

Lijek protiv kraste za vanjsku upotrebu.

Ima toksični učinak na šugavu grinju. Uzrokuje smrt ličinki i odraslih svrbeža; ne utječe na njihova jajašca.

 • Pitajte dermatologa
 • Pogledajte institucije
 • Kupujte lijekove

Farmakokinetika

Prodire u gornje slojeve epiderme, ne apsorbira se u sistemsku cirkulaciju.

Indikacije

Kontraindikacije

Preosjetljivost, trudnoća, dojenje, djeca (do 3 godine).

Doziranje

Izvana. Odraslima se propisuje 20% mast, a djeci od 3 godine - 10%. Mast se nanosi nakon pranja preko noći na cijelu kožu, isključujući lice i vlasište, trlja se rukama koje se ne peru do jutra, troši se 30-40 g masti po trljanju. Četvrti dan tretman se ponavlja, peti dan se propisuje pranje s promjenom donjeg rublja i posteljine.

Nuspojave

Lokalne reakcije: moguće (osobito kod djece) osjećaj pečenja, iritacija kože, alergijske reakcije.

Predozirati

Interakcije s lijekovima

Farmakološka interakcija masti s drugim lijekovima nije utvrđena, međutim, kao i svi antiparazitni lijekovi, ne preporučuje se istodobna primjena s drugim vanjskim lijekovima.

posebne upute

Liječenje bolesnika identificiranih u istom fokusu, kao i kontakt osoba, treba provoditi istovremeno kako bi se izbjegla ponovna infekcija. Upornost svrbeža nakon liječenja nije pokazatelj imenovanja dodatnog tečaja određene terapije. Svrbež je odgovor tijela na ubijenog krpelja i njegove otpadne tvari te nestaje kad su propisani antihistaminici i masti s glukokortikosteroidima. Nakon liječenja potreban je liječnički nadzor tijekom 2 tjedna, a u prisutnosti komplikacija i dulje vrijeme. Svi predmeti koji su došli u kontakt s kontaminiranom kožom moraju se pažljivo obraditi. Posteljina, posteljina, ručnici kuhaju se u otopini praška za pranje 5-10 minuta. Gornja odjeća glača se s obje strane vrućim željezom. Predmeti koji nisu predmet toplinske obrade vise se na otvorenom 3 dana. Cipele, igračke i ostali predmeti isključeni su iz uporabe na 5 dana i stavljeni u plastičnu vrećicu. Dušeci, jastuci, pokrivači također su isključeni iz upotrebe tijekom 5 dana ili se podvrgavaju dezinfekciji u komori. Tapacirani namještaj može se tretirati preparatima za suzbijanje štetočina. Potrebno je očistiti stan, podove oprati deterdžentima ili dodati dezinficijensi. Izbjegavajte ulazak lijeka u oči, nosnu šupljinu i usnu šupljinu..

Ako lijek uđe:

 • u nosnu šupljinu: isprati nosnu šupljinu s puno vode;
 • u usta: isprati usta s puno vode ili 2% tople otopine natrijevog bikarbonata (soda bikarbona);
 • u želudac: isprati želudac s 1-2% otopinom natrijevog bikarbonata, vodenom smjesom izgorjele magnezijeve kiseline (1-2 žlice po čaši vode) i aktivnim ugljenom;
 • u oči: temeljito isperite oči vodom ili 1-2% otopinom natrijevog bikarbonata.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i servisiranje strojeva u pokretu. Ne prikazuje se.

Preporuke za uporabu benzil benzoatne masti

Mast benzil benzoata pomaže kod šuga i ušiju. U prvom se slučaju nanosi na cijelo tijelo, nakon 2-3 dana možete plivati, a zatim ponoviti tretman. Takve bi postupke trebalo provoditi 4 puta uz potpunu promjenu posteljine. Za pedikulozu, lijek se trlja u vlasište ili međicu 30 minuta, ispere i gnjide se češljaju čestim češljem. Ponovno upotrijebite sljedeći dan ako je potrebno.

Čak i ako se pravilno primijeni, mjesto primjene može postati osjetljivije ili nadraženo. Opasno je unositi (slučajno) ili primijeniti veliku dozu na upaljenu, opečenu površinu, jer su mogući konvulzije ili oštećena bubrežna funkcija. Lijek je kontraindiciran u trudnica i dojilja, a za djecu se koristi s napola razrijeđenom vodom.

Karakteristike benzil benzoatne masti

Benzil benzoatna mast je lijek namijenjen ubijanju šuga i uši. Prema preporuci liječnika, dopušteno ga je koristiti kod nekih kožnih bolesti (demodekoza, seboreja, akne). Glavne karakteristike lijeka prikazane su u tablici.

Skupina lijekova

Za što se koristi lijek

Benzil benzoatna mast pomaže protiv potkožnih grinja (šuga, demodektik) i ušiju (glava, stidne uši). Nakon nanošenja aktivna tvar prodire u kožu i nakuplja se unutar parazita. Nakon 3-5 sati, uši i njihove ličinke umiru, a dovoljno je 7-30 minuta da unište patogene šuge. Dermatolozi također koriste ovaj lijek u liječenju kožnih bolesti:

 • masna seboreja,
 • pityriasis versicolor,
 • ružičaste akne,
 • demodekoza kože lica.

Može li benzil benzoat tijekom trudnoće, dojenja, za djecu

Tijekom trudnoće i dojenja lijek se ne koristi, a za djecu se benzil benzoat propisuje od 3 godine.

Nuspojave

Pacijenti najčešće primijete trnce, trnce, peckanje i / ili svrbež nakon nanošenja masti. Smatraju se prirodnom reakcijom i prolaze nakon 2-3 dana. U slučaju alergije na lijek, takvi fenomeni ne nestaju sami od sebe, već se pojačavaju sa svakom sljedećom primjenom benzil benzoatne masti. Stoga, ako postoje jaki znakovi iritacije kože, oteklina ili osipa, potrebno je prekinuti liječenje i obratiti se dermatologu.

Na kraju tečaja područje koje je tretirano odlikuje se pojačanom reakcijom na kozmetičke i vanjske ljekovite proizvode, često se javlja crvenilo i suhoća, ljuštenje, a svrbež traje oko 2 tjedna. U takvim slučajevima liječnik može preporučiti dodatnu uporabu antipruritičnih lijekova, uključujući hormonalne (na primjer, prednizolonska mast).

Među komplikacijama zabilježene su utrljavanje u benzil benzoatnu mast:

 • kontaktni dermatitis;
 • osip poput urtikarije;
 • trajno oticanje i crvenilo kože.
Kontaktni dermatitis

Često reagiraju ne samo na sam benzil benzoat, već i na pomoćne sastojke masti. Posebna osjetljivost kože zabilježena je u međici i na licu, parotidnom.

Kontraindikacije

Lijek je kontraindiciran kod:

 • netolerancija na komponente;
 • dob djeteta do 3 godine;
 • trudnoća (sva tromjesečja);
 • dojenje;
 • pustularne erupcije;
 • zarazne lezije kože prije razjašnjavanja dijagnoze;
 • otvorena površina rane ili opekline, opsežna upala.

Predozirati

Lijek se praktički ne apsorbira kroz kožu, pa je rizik od predoziranja, ako se pravilno koristi, nizak. Ako primijenite puno masti, tada se mogu povećati svrbež, peckanje, crvenilo i oticanje kože. Ako se lijek proguta ili velika količina dođe na ranu ili opekotinu, izuzetno je opasno, jer je benzil benzoat toksičan za živčani sustav i bubrege. Postoji zamućenje svijesti, konvulzivni sindrom, prestanak izlučivanja urina.

Za liječenje, mast se ispere vodom i sapunom. Želudac (ako se proguta) opere i da mu se popiti 10 tableta aktivnog ugljena, zdrobiti i pomiješati s vodom. Ako je potrebno, pacijent je hospitaliziran i primjenjuju se antikonvulzivi.

Ostali oblici oslobađanja lijeka

U Rusiji se u prodaji nalazi benzil benzoat u obliku masti i 20% emulzije. Drugi oblik doziranja dostupan je u bocama od 200 ml. Također se pogrešno naziva suspenzija, ali u njoj nema čvrstih čestica. Ostali proizvođači lijeka (na primjer, ukrajinska biljka "Farmak") također imaju kremu benzil benzoata. Sprejevi i šamponi za uši i šugu s takvim aktivnim sastojkom se ne izrađuju.

Kako se koristi benzil benzoatna mast od šuga

Mast Benzil benzoat za šugu koristi se prema pravilima:

 1. prvo se istuširajte vrućim: nanesite sapun ili gel na cijelo tijelo, isperite vodom i osušite ručnikom;
 2. namažite pripravak u sljedećem slijedu: dlanovi, šake, vrat, trup i gornji udovi, noge, stopala i razmaci između prstiju;
 3. pažljivo (bez trljanja) provoditi liječenje perinealnog područja, mliječnih žlijezda;
 4. ako je nakon sat vremena lijek potpuno suh, tada trebate nanijeti drugi sloj;
 5. obući čisto donje rublje, odjeću i presvući krevet;
 6. nakon 1-2 dana istuširajte se vrućim vodom i promijenite donje rublje i posteljinu.

Odjednom se troši od 15 do 20 g masti.

Također, ne možete trljati mjesta upale ili osipa, dopušteno je samo nježno nanošenje (laganim dodirnim točkama).

Način primjene za uši i gnjide

Benzil benzoatna mast također pomaže protiv uši, gnjida, ali način primjene u ovom slučaju je drugačiji: lijek se nanosi na vlasište i kosu, a kod stidnih uši utrljava se na unutarnje površine bedara, prepone prepona, trbuh i stidne dijelove. Nakon tretmana glava se veže šalom i maska ​​se drži 30 minuta. Područje prepona pokriva se čistom pelenom 25-35 minuta, ovisno o osjećaju pečenja.

Nakon toga, potrebno je isprati lijek toplom vodom i sapunom, isprati kosu na glavi otopinom octa (žlica u čaši vode), a zatim češljem s čestim zubima češljati gnjide. Nakon dana provjerite koliko je postupak bio učinkovit. Ako postoji sumnja, tada se ponavlja.

Kako liječiti pityriasis versicolor

S pityriasis versicolor, mast se nanosi na mjesta 3-4 puta dnevno vrlo tankim slojem uz lagano trljanje. Liječenje se nastavlja sve dok mrlje ne nestanu. Za to obično treba 10-15 dana.

Važno je uzeti u obzir da je u slučaju ponavljanih slučajeva pogoršanja teško upravljati samo vanjskim sredstvima, stoga su protugljivični lijekovi propisani za unutarnju primjenu u tabletama.

Liječenje šuga benzil benzoatom

Liječenje tijela benzil benzoatnom mašću u liječenju šuga provodi se 4 puta s razmakom od 3-4 dana, tako da će odrasla osoba trebati 60-90 g lijeka za tečaj. Potrebni su ponovljeni tečajevi kako bi se utjecalo na jedinke krpelja koje su u fazi larve. Uz dobru dezinfekciju stvari, takav je tečaj sasvim dovoljan da se riješi infekcije..

Za djecu od 3 do 5 godina uzmite 10% mast ili razrijedite 20% lijeka napola s vodom. Prije nanošenja djetetu nije potrebna kupka, jer je njegova koža jako prodorna. Možete se istuširati 3-4 sata prije postupka. Najčešće liječnik propisuje dva tretmana s razmakom od 12 sati. Stoga će djeci biti dovoljna samo 1 tubica masti..

Ako pacijent ima poseban oblik šuge s stvaranjem kora (norveške ili korice), tada je potrebno prvo očistiti kožu od gustog sloja epiderme. Za to se koriste kreme koje sadrže ureu. Nakon uklanjanja kora, nanosi se benzil benzoatna mast. S ovom se sortom benzil benzoat često nanosi na glavu i lice, parotidno područje.

Kako ukloniti miris

Benzil benzoatna mast ima suptilni specifični miris koji se nakon nekoliko sati uopće ne čuje, pa je ne morate posebno uklanjati. Ovaj se lijek značajno razlikuje od sumporne masti. Nakon nanošenja ne možete se kupati ili tuširati 1-2 dana, a nakon naknadnog pranja sapunom, nelagoda je potpuno odsutna..

Praćenje nakon tretmana

Važno je napomenuti da svrbež kože može potrajati najmanje 7-10 dana nakon tretmana. Odražava reakciju kože na prisutnost otpadnih tvari krpelja i njegovih uništenih stanica. Za ublažavanje senzacija propisani su antipruritični lijekovi (na primjer, Psilo-balzam) ili hormonalne masti (Beloderm Express).

Na kraju liječenja parazitskih infekcija, nakon 2 tjedna, nužno je doći na kontrolni pregled. U slučaju kompliciranog tijeka bolesti, kombinirane infekcije, promatranje liječnika nastavlja se najmanje 1 mjesec.

Analozi benzil benzoata

Benzil benzoat proizvodi se samo pod istim nazivom, ali ako je potrebno, može se zamijeniti drugim sredstvima protiv pedikuloze i kraste. Oni neće biti jednaki u sastavu, ali njihovo je djelovanje slično (vidi tablicu).

ImeSastavIndikacijeZnačajke:Liječenje odraslihLiječenje djeceCijena u rubljama
MedifoxPermetrinVašljivostNije dopušteno prije 2 mjesecaNanesite na cijelo tijelo ili vlasište, perineum 40 minuta, a zatim isperite130
Tinktura ChemerichnayaEkstrakt kukara za alkoholUšiPrikazuje se samo za odrasleNanesite na korijenje kose 30 minuta-25
Sumporna mastSumporŠugaTek do 2 godineUtrljajte u kožu cijelog tijela s razmakom od 2-3 dana25
NyudaDimetikonUšiTek do 3 godineRaspršite kosu, dok se potpuno ne hidratizira, nakon 45 minuta raščešljajte i operite kosu615

Benzil benzoat za demodikozu

Benzil benzoatna mast koristi se u liječenju rozaceje (ružičaste akne, akne) u slučaju da se dokaže da je povezana s demodekozom, odnosno infekcijom grinja. Znakovi ove bolesti mogu biti:

 • trajne akne;
 • otpornost na glavne lijekove protiv akni;
 • izražena promjena boje kože (crvenilo, purpurno ili sivo, nezdravo).

Kako se nanositi na lice, koliko puta i koliko dugo

Protiv demodexa lijek se nanosi u vrlo tankom sloju na kožu lica malim trljanjem 3 puta dnevno, dok je važno zaštititi oči od slučajnog uzimanja lijeka. Trajanje liječenja je individualno, može biti od 7 dana do 3 ili više tjedana. Kriterij učinkovitosti je prestanak osipa i svrbeža, posvjetljivanje i čišćenje kože, uklanjanje akutne upale..

Kako se benzil benzoat koristi i u kozmetici

Benzil benzoatna mast može se koristiti u kozmetici za liječenje:

 • masna seboreja vlasišta (svrbež, perut) - utrljava se u korijenje i ispire nakon 30 minuta, tretman se provodi 2 puta tjedno;
 • od akni - nanosi se na lice lokalno na element osipa 2 sata, zatim se ispere mast, lice se utrlja tinkturom nevena i nanese šiljasta cinkova mast.

posebne upute

Šuga i uši prenose se na kontaktne osobe, pa je važno proći istovremeno liječenje s bolesnom osobom. Uspjeh u uklanjanju parazita također će se odrediti temeljitošću sanacije predmeta (vidi tablicu).

Mjere opreza za uporabu

Kada primjenjujete lijek, ne dopustite da uđe u nos, usta ili oči. Ako se to dogodi, tada nos i usnu šupljinu treba što prije isprati vodom, a za oči je pogodna slaba otopina sode bikarbone (žličica bez vrha u čaši vode). S istim sastavom, ali u velikom volumenu (oko 1,5 litre), preporučuje se pranje želuca u slučaju nehotičnog uzimanja benzil benzoata.

Kada se liječi lijekovima, ne preporučuje se istodobna primjena bilo kakvih kozmetičkih i ljekovitih vanjskih sredstava, oni mogu oslabiti učinkovitost liječenja ili izazvati alergijske reakcije. Ako tijekom obrade ne zadržite potreban interval i ranije koristite vodu i sapun, tada će se aktivna tvar masti sklupčati i izgubiti antiparazitska svojstva.

Cijena lijeka

Lijek Benzyl benzoate mast uključen je u proračunsku kategoriju, budući da jedna cijev košta od 20 do 35 rubalja. Samo liječenje šuge koštat će više, jer može potrajati do 4-5 pakiranja masti. Moguće je kupiti emulziju po cijeni od 165 rubalja po 200 ml.

A ovdje je više o tome za što se koristi Panthenol mast.

Mast benzil benzoata propisana je za liječenje šuga, zaraze ušima, grinje demodex, masne seboreje i rozaceje. Važno je istodobno postupati i s kontaktnim osobama i s osobnim stvarima.

Korisni video

Pogledajte u ovom videozapisu kako koristiti benzil benzoat za šugu kod djece i odraslih, njegovu učinkovitost:

Kako pravilno koristiti mast Triderm, od čega pomaže. Mogu li se koristiti za djecu, trudnoću, dojenje. Koji su analozi lijeka. Što je u sastavu, koji je aktivni sastojak. Što je bolje - krema ili mast, Klotrimazol ili Triderm. Koje su kontraindikacije masti.

Koja je najučinkovitija mast za lišajeve. Što je pogodno za liječenje djece, od ružičaste ili bijele, šindre i lišajeva. Koju mast za lišajeve nanijeti na glavu. Postoji li neki koji je pogodan za sve vrste lišajeva. Kako primijeniti Klotrimazol, Cink, Terbinafin, Salicilna, Advantan, Levomekol, Yam mast, Vishnevsky mast, Triderm, Nizoral.

Glavni sastav lijeka je Panthenol. Kako ga pravilno koristiti i od čega: od rana, s alergijama, preležanih mjesta, za ruke, od opeklina. Kako i koliko koristiti za djecu. Je li moguće tijekom trudnoće. Glavne kontraindikacije i moguće komplikacije.

U kojim je situacijama bolje koristiti Levomekol mast. Što pomaže lijeku u stomatologiji, ginekologiji, urologiji. Upute za uporabu Levomikola. Mogu li koristiti za bebe, trudnoću i dojenje. Kontraindikacije za lijek.

Popis najboljih masti za akne. Koji stvarno pomažu u zacjeljivanju, od potkožnih akni, upala. Koja se hormonska mast može koristiti. Koji će gelovi biti alternativa.

Glavni sastav i indikacije za uporabu Cholisapa. kako zubni gel za djecu i bebe može pomoći? Kako se pravilno primijeniti na desni s protokom, parodontalnom bolešću, napadajima, gingivitisom. Kako to djeluje nakon uklanjanja umnjaka? Koji su jeftini ruski analozi?.

To Je Važno Znati O Planiranju

Nuspojave zavoja (pojas za prenatalni zavoj)

Začeće

Bok svima! Trudne vitke žene!Možda su neki od vas, poput mene, suočeni s potrebom / željom da nose pojas sa zavojem - onda je ova tema za nas.Imam male brige oko toga što bi se moglo dogoditi s bebom ako je ne nosim na taj način.?

Gripa tijekom rane i kasne trudnoće

Analize

Unatoč svim mjerama predostrožnosti kojima buduće majke pribjegavaju kako se ne bi razboljele tijekom trudnoće, rijetko u devet mjeseci žena neće oboljeti niti jednom i ni sa čim.

Pokreti fetusa tijekom trudnoće: norma, koliko dugo, česti, jaki

Neplodnost

Sve se buduće majke raduju pokretima fetusa tijekom trudnoće, ovo je prvi kontakt s djetetom, zbog čega se uključuje majčin instinkt, ako se to prije nije dogodilo.

Kako se razvija dijete u 19. tjednu trudnoće?

Analize

Bliži se 19. tjedan trudnoće, što znači da ste vi i vaše dijete već prošli gotovo polovicu "puta" koji je započeo u trenutku začeća. Sada je prije porođaja ostalo otprilike isto toliko koliko nosite novi život u sebi.